Αρχείο

Περίοδος 2018 – Σήμερα
(Καλλιτεχνικός  Σύμβουλος: Λευτέρης Γιοβανίδης)

2018-2019

 

Περίοδος 2015 – 2018
(Καλλιτεχνική διεύθυνση: Ελένη Δημοπούλου)

2017-2018
2016-2017
2015-2016

 

Περίοδος 2007 – 2014
(Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιάννης Καραχισαρίδης)

2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008

 

Περίοδος 1997 – 2007
(Καλλιτεχνική διεύθυνση: Νανά Νικολάου)

2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998