Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Γραμματεία : Τασούλα Σιμάρα

Οργάνωση παραστάσεων : Στέλιος Σωτηρόπουλος

Λογιστήριο : Χρύσα Σιαφάρα

Μηχανικός σκηνής – κατασκευή σκηνικών : Νίκος Λαβαντσιώτης

Μηχανικός σκηνής – φροντιστήριο : Τάκης Συνδουκάς

Ηλεκτρολόγος : Τάσος Διδασκάλου

Ηχητικός : Γιάννης Μπαντιάνης