Όροι εισιτηρίων – ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

1.Η αγορά αυτού του εισιτηρίου σας παρέχει το δικαίωμα να παρακολουθήσετε την παράσταση μόνο εάν ο αγοραστής του εισιτηρίου αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου.
2. Η έγκαιρη προσέλευση στο χώρο εκδήλωσης είναι απαραίτητη για την ταχύτερη και πιο άνετη εξυπηρέτηση των θεατών.
3. Σε περίπτωση αγοράς φοιτητικού, νεανικού ή εισιτηρίου ανέργων ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του την φοιτητική, αστυνομική ταυτότητα ή την κάρτα ΟΑΕΔ αντίστοιχα.
4. Επιστροφές εισιτηρίων δεν γίνονται δεκτές μετά την αγορά και πληρωμή τους. Όλοι οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το απόκομμα του εισιτηρίου τους μέχρι το τέλος της παράστασης και να το επιδεικνύουν σε περίπτωση εξόδου και επιστροφής τους στο χώρο του θεάτρου.
5. Απαγορεύεται η μαγνητοσκόπηση, βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση της παράστασης.
6. Υπενθυμίζεται ότι οι θεατές δεν επιτρέπετε να φέρουν κατά την είσοδο μπουκάλια, όπλα, αιχμηρά αντικείμενα και ότι άλλο θα μπορούσε να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των θεατών. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου στην είσοδο για λόγους ασφαλείας και μόνο.
7. Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών ή για λόγους ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της παράστασης θα υπάρξει ανακοίνωση για την επανάληψη της στον ίδιο χώρο με τα ίδια εισιτήρια. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή επιστροφή εισιτηρίων. Εάν η παράσταση ματαιωθεί οριστικά θα υπάρξει ανακοίνωση για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων.
8. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές υλικών αντικειμένων που μπορεί να προκύψουν από απρεπή συμπεριφορά του κοινού.
9. Η είσοδος στον χώρο μετά την έναρξη της  παράστασης γίνεται μόνο στο διάλειμμα, εάν αυτό προβλέπεται.
10. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της παράστασης, μέσα στον χώρο όπου αυτή διεξάγεται.
11. Απαγορεύεται η μεταφορά , η είσοδος και κατανάλωση στο χώρο τροφίμων & ποτών τα οποία έχουν αγοραστεί εκτός του χώρου.
12. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των θεατών σε άλλες θέσεις έστω & αν υπάρχουν κενές θέσεις.
13.Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να απομακρύνουν από τον χώρο, θεατή ή θεατές που διαταράσσουν με τη συμπεριφορά τους τη δυνατότητα  των υπολοίπων θεατών να παρακολουθήσουν ομαλά την παράσταση και δεν συμμορφώνονται με τους όρους λειτουργίας του χώρου.