Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αφισοκόλληση & διανομή εντύπων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προβολή των εκδηλώσεών του μέσω αφισοκόλλησης και διανομής εντύπων.
Οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι παρακάτω:
Α) αφισοκόλληση για τις παραστάσεις και παράπλευρες δράσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Β) διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού για τις παραστάσεις και παράπλευρες δράσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
 
Όροι και προϋποθέσεις:
Α) Η εργασία θα εκτελείται από τον ανάδοχο σε προκαθορισμένο χρόνο που θα ορίζεται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., σύμφωνα με τις ανάγκες του προγραμματισμού του, κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο.
Β) Το δημιουργικό των προϊόντων, είναι υποχρέωση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και όχι του τυπογραφείου.
Προϋπολογισμός:
Α) Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να είναι ξεχωριστή για κάθε υπηρεσία.
Β)  Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι αναλυτική, κόστος προ φ.π.α, ποσό φ.π.α, συνολικό κόστος.
Γ) Η προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να είναι για την αφισοκόλληση χρέωση ανά τεμάχιο και για τη διανομή εντύπων χρέωση ανά χιλιάδα.
Δ)  Ανάδοχος θα κριθεί ο μειοδότης, επί του συνόλου του έργου.
Ε) Η πρόσκληση ενδιαφέροντος δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του ΔΗΠΕΘΕ dipethekozanis.gr.
Διάρκεια έργου: ένα (1) έτος, 15 Νοεμβρίου 2016 – 14 Νοεμβρίου 2017.
Περιεχόμενο προσφοράς:
Α) Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τα στοιχεία του επικοινωνούντος έξω και έσω του φακέλου.
Β) Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ, στην υπεύθυνη τριμελή επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 59/2016 απόφαση ΔΣ  Δη.Πε.Θε Κοζάνης, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:30.
 
                                        Η Πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης
                                                      Μελίνα Ηλικίδου

Did you like this? Share it!

0 comments on “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αφισοκόλληση & διανομή εντύπων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Comments are closed.