Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτυπώσεις των αφισών και εντύπων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση των αφισών και εντύπων του (παραστάσεις & άλλες δράσεις).
Οι εκτυπώσεις που απαιτούνται είναι οι παρακάτω:
ΑΦΙΣΕΣ
Α) Διάσταση: Α3, Τετραχρωμία, Χαρτί: 150gr Illustration, Τεμάχια: 300
Β) Διάσταση: Α3, Τετραχρωμία, Χαρτί: 150gr Illustration, Τεμάχια: 500
 
Α) Διάσταση: 50×70, Τετραχρωμία, Χαρτί: 150gr Illustration, Τεμάχια: 300
Β) Διάσταση: 50×70, Τετραχρωμία, Χαρτί: 150gr Illustration, Τεμάχια: 500
 
ΕΝΤΥΠΑ
Α) Διάσταση: 12Χ17cm, 16σέλιδο, Τετραχρωμία, Εξώφυλλο 300γρ. velvet
Εσώφυλλο 100 γρ. velvet, Καρφίτσα, Τεμάχια: 1.000
 
Β) Διάσταση: 12Χ17cm, 16σέλιδο, Τετραχρωμία, Εξώφυλλο 300γρ. velvet
Εσώφυλλο 100 γρ. velvet, Καρφίτσα, Τεμάχια: 3.000
 
FLYERS
Α) Διάσταση: Α5, Τετραχρωμία, όψεις 2, Χαρτί: 150gr Illustration,
Τεμάχια: 1000
 
Β) Διάσταση: Α5, Τετραχρωμία, όψεις 2, Χαρτί: 150gr Illustration,
Τεμάχια: 3000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α) Διάσταση: Α3, Τετραχρωμία, όψεις 2, Χαρτί: 90gr γραφής, τετράπτυχο (σταυρός), Τεμάχια: 1000
 
Β) Διάσταση: Α3, Τετραχρωμία, όψεις 2, Χαρτί: 90gr γραφής, τετράπτυχο (σταυρός), Τεμάχια: 3000
 
 
Όροι και προϋποθέσεις:
Α) Το υλικό θα παραδίδεται σε προκαθορισμένο χρόνο που θα ορίζεται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., σύμφωνα με τις ανάγκες του προγραμματισμού του, κατόπιν συνεννόησης με το τυπογραφείο.
Β) Το δημιουργικό των προϊόντων, είναι υποχρέωση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και όχι του τυπογραφείου.
Προϋπολογισμός:
Α) Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να είναι ξεχωριστή για κάθε είδος (αφίσες, έντυπα, fluers, προγράμματα).
Β) Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι αναλυτική, κόστος προ φ.π.α, ποσό φ.π.α, συνολικό κόστος.
Γ) Ανάδοχος θα κριθεί ο μειοδότης, επί του συνόλου του έργου.
Δ) Η πρόσκληση ενδιαφέροντος δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του ΔΗΠΕΘΕ dipethekozanis.gr.
Διάρκεια έργου: ένα (1) έτος, 15 Νοεμβρίου 2016 – 14 Νοεμβρίου 2017.
Περιεχόμενο προσφοράς:
Α) Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τα στοιχεία του επικοινωνούντος έξω και έσω του φακέλου.
Β) Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ, στην υπεύθυνη τριμελή επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 60/2016 απόφαση ΔΣ  Δη.Πε.Θε Κοζάνης, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:30.
 
                                        Η Πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης
                                                      Μελίνα Ηλικίδου

Did you like this? Share it!

0 comments on “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτυπώσεις των αφισών και εντύπων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Comments are closed.