Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φωτογράφιση των παραστάσεων & παράπλευρων δράσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την φωτογράφιση των παραστάσεων και παράπλευρων δράσεών του.
Οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι παρακάτω:
Καλλιτεχνική φωτογράφιση των προβών και των θεατρικών παραστάσεων ή άλλων δράσεων όπως των θεατρικών εργαστηρίων για παιδιά και ενήλικες, σεμιναρίων  και άλλων παράλληλων εκδηλώσεων, τις οποίες διοργανώνει το ΔΗΠΕΘΕ στην πόλη της Κοζάνης.
 
Όροι και προδιαγραφές:
Α) Το υλικό θα παραδίδεται σε ψηφιακή μορφή και υψηλή ανάλυση.
Β) Το υλικό θα είναι παραδοτέο στο συντομότερο δυνατό χρόνο, ο οποίος θα συμφωνείται εκ των προτέρων από τα δύο μέρη.
Προϋπολογισμός:
Η συνολική οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των  80 ευρω πλέον ΦΠΑ ανά φωτογράφιση.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του ΔΗΠΕΘΕ dipethekozanis.gr.
Διάρκεια έργου: ένα (1) έτος, 15 Νοεμβρίου 2016 – 14 Νοεμβρίου 2017.
Περιεχόμενο προσφοράς:
Α) Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τα στοιχεία του επικοινωνούντος έξω και έσω του φακέλου.
Β) Θα περιλαμβάνει εκτός της οικονομικής προσφοράς σύντομο βιογραφικό με τις συναφείς εργασίες, δράσεις, εκθέσεις κ.λ.π. όπως και δείγματα της δουλειάς του ενδιαφερόμενου είτε σε συμβατική είτε σε ψηφιακή μορφή.
Γ) Θα ληφθεί υπόψη   προηγούμενη εμπειρία σε καλλιτεχνική φωτογράφιση θεατρικών παραστάσεων.
Δ) Τα κριτήρια επιλογής θα είναι όχι μόνο η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αλλά και η άρτια αισθητική και καλλιτεχνική ποιότητα, η δημιουργικότητα, η συνάφεια με το θέμα, η αυθεντικότητα και η πρωτοτυπία.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ, στην υπεύθυνη τριμελή επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 58/2016 απόφαση ΔΣ  Δη.Πε.Θε Κοζάνης, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00.
 
                                        Η Πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης
                                                     Μελίνα Ηλικίδου

Did you like this? Share it!

0 comments on “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φωτογράφιση των παραστάσεων & παράπλευρων δράσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Comments are closed.