Μήνας: Ιανουάριος 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Καλλιτεχνικό Σύμβουλο

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50100 ΚΟΖΑΝΗ Τηλεφωνικό Κέντρο 24610-24062

Fax: 24610-24291

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), με την υπ΄ αριθμ. 1/2018 απόφασή του, προχωρά στη διενέργεια πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη θέση «Σύμβουλος καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων»

Άρθρο 1ο Αρμοδιότητες– Αντικείμενο απασχόλησης

1.Προτείνει και εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα έργα που θα ανέβουν από την Κεντρική, Παιδική, Εφηβική, Ερασιτεχνική και Πειραµατική Σκηνή του Θεάτρου, καθώς και τις απαιτούµενες για το ανέβασµα των έργων αυτών προσλήψεις ηθοποιών, τεχνικών και λοιπών καλλιτεχνικών συνεργατών, όπως επίσης και τους όρους αµοιβής και εργασίας τους, τις απολύσεις ή τις ανανεώσεις των συµβάσεων, τον προϋπολογισµό δαπάνης κάθε νέου έργου, τις ώρες έναρξης των παραστάσεων, την κατάρτιση και τις µεταβολές στο πρόγραµµα των περιοδειών. Έχει επίσης την ευθύνη για την καλή εφαρµογή του και αποφασίζει για κάθε θέµα που ανακύπτει κατά τη διάρκεια των παραστάσεων και περιοδειών και συνάπτεται µε την άρτια πραγµατοποίηση των παραστάσεων σ’ αυτές.

2.Προτείνει και εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα Ετήσια Εκπαιδευτικά Προγράµµατα ∆ράσης της Επιχείρησης. Προτείνει την δομή, το οργανόγραμμα, και τον προϋπολογισμό των τμημάτων των εργαστηρίων αυτών.

3.Εισηγείται γενικά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για τη λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα που άπτεται στις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4.Μεριµνά για την µε αποδοτικό τρόπο εκτέλεση των κάθε φύσης αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως διοργανώσεις φεστιβάλ θεάτρου, αφήγησης, ημερίδων και γενικά καθετί άπτεται στις αρμοδιότητες του.

5.Ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την πορεία των εγκεκριµένων Προγραµµάτων ∆ράσης της Επιχείρησης και γενικά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.

6.Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την τροποποίηση των Προγραµµάτων ∆ράσης της Επιχείρησης, µε βάση τις µεταβολές των αντικειµενικών συνθηκών.

Read More