Νέα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου, για την υποστήριξη της λειτουργίας εφαρμογών γενικής λογιστικής με διπλογραφική μέθοδο, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Διάρκεια έργου 1 έτος. Δαπάνη έργου 18.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με έκπτωση επί της καθαρής τιμής του τιμολογίου της υπηρεσίας (έκθεση εργασιών – δαπάνης) που θα εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). Κατάθεση προσφορών στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, Αίθουσα Τέχνης, Πάρκο Αγίου Δημητρίου, μέχρι τις 19 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ. Αντίγραφο της προκήρυξης χορηγείται από τα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Για κάθε επιπλέον πληροφορία, επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 24610-24062.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης
Λιάκος Ευθύμιος

Did you like this? Share it!

0 comments on “ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Comments are closed.