Νέα

Ανοιχτό Κάλεσμα για την Δυτική Είσοδο του Δη.Πε.Θε. Κοζάνης

Το Δη.Πε.Θε. Κοζάνης, απευθύνει κάλεσμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να αναλάβει την εικαστική παρέμβαση του εξωτερικού ισόγειου χώρου, της δυτικής πλευράς του κτιρίου που στεγάζεται το Δη.Πε.Θε. Κοζάνης, οδός Τριών Ιεραρχών 2. (φωτογραφία)

Τα χαρακτηριστικά του έργου θα πρέπει να είναι τα εξής:
Τόνωση του πνεύματος δημιουργικότητας και έμφαση της διαφορετικότητας και πολυφωνίας της Εναλλακτικής Σκηνής του Δη.Πε.Θε. Κοζάνης (ισόγειος χώρος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας) και σήμανση προς αυτήν
Σύγχρονη αντιμετώπιση των υλικών και των κτιριακών χαρακτηριστικών
Ενσωμάτωση ή ανάδειξη των διαφορετικών υλικών που εμφανίζονται στον ισόγειο χώρο που είναι προς αναμόρφωση (επιφάνειες τοίχων, τούβλα, κάγκελα, γυάλινες επιφάνειες)
(Οι παρεμβάσεις θα είναι μόνο εικαστικές και δε θα υπάρξουν οικοδομικές εργασίες στην υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου)
Κοστολόγηση όλου του έργου από την πρόταση έως και την παράδοση του
Ο/η καλλιτέχνης/ις πρέπει να έχει έδρα του την Κοζάνη ή την ευρύτερη περιοχή και να αναλάβει εξ ολοκλήρου την μελέτη, τον σχεδιασμό, τις προμήθειες υλικών και εξοπλισμού και την εκτέλεση του έργου έως και την παράδοση του.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στο info@dipethekozanis.gr ή στα γραφεία του Δη.Πε.Θε. στον ημιόροφο της Αίθουσας Τέχνης 10:00-14:00 μέχρι και την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021.
Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο του Δη.Πε.Θε. Κοζάνης 24610 24062 εσωτ. 1

Did you like this? Share it!

0 comments on “Ανοιχτό Κάλεσμα για την Δυτική Είσοδο του Δη.Πε.Θε. Κοζάνης

Comments are closed.