Προκήρυξη θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή

Προκήρυξη θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης» κα Ηλικίδου Μελισσία έχοντας υπόψη: την υπ΄ αριθμ. …………………………απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης», ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής πρέπει να προέρχεται από το χώρο του θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά και να έχει μια από τις εξής ιδιότητες: α) Ηθοποιός, σκηνοθέτης, συνθέτης, χορογράφος, σκηνογράφος ή ενδυματολόγος, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο. Β) Θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής έργων, θεατρολόγος κριτικός θεάτρου με επαγγελματική εργασία στο θέατρο.

2.Παράλληλα πρέπει να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να πιστοποιούνται με παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη διοικητική θέση.

Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης και ένα γενικό πλάνο προγραμματισμού (Δραματολόγιο κ.λ.π.) για ολόκληρη τη θητεία του (3ετής βάσει προγραμματικής σύμβασης). Επίσης αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία των ιδιοτήτων που αναφέρονται την παράγραφο 1.

Η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας προγραμματικής σύμβασης και του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης».

Αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το φάκελο θα γίνονται δεκτά με σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση μέχρι και την ………………………………………στη διεύθυνση: Αίθουσα Τέχνης-Πάρκο Αγ. Δημητρίου -50100 Κοζάνη, υπόψη της Προέδρου του Δ.Σ. κας Ηλικίδου Μελισσία. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 24610-24062.

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται σε μία εφημερίδα της Κοζάνης, σε μία της Αθήνας, ενώ κοινοποιείται στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, στην Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και στην Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης

Ηλικίδου Μελισσία